Önümler

  • Ingscreen Pro Series Interactive Whiteboard Flat Panel Display With Induction Loop System

    “Ingscreen Pro Series” induksiýa aýlaw ulgamy bilen interaktiw tagtanyň tekiz paneli ekrany

    “Ingscreen Pro Series” interaktiw tekiz paneli, eşidiş taýdan kemçilikli adamlar üçin niýetlenendir. Eşidiş eşidişine eşidilmedik adamlara sesiň aýdyň eşidilmegine kömek etmek üçin ýörite induksiýa aýlaw ulgamy bilen.
    Barmak yzy skanerinde gurmak, ulanyjylar üçin gizlinligi goramak üçin barmak yzy bilen gulplamak / açmak ulgamyny goldap biler.
    Müşderileriň gözüniň güýçli yşyk bilen zaýalanmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki ýagtylygy sazlaýjy ýagtylyk senoryny ulanmak.


Habaryňyzy goýuň