නිෂ්පාදන

 • Interactive E-Blackboard

  අන්තර් ක්රියාකාරී ඊ-කළු පුවරුව

  පන්ති කාමරයේ අඟල් 75 සහ 86 අධෝරක්ත පන්ති අන්තර්ක්‍රියාකාරී පුවරු ස්මාර්ට් පුවරු

  -  Android සහ Windows පද්ධතිය
  -  ද්විතියික තිරයේ ලේඛන මණ්ඩලය
  -  Android Whiteboard Function සඳහා සහය වන්න
  -  පාවෙන මෙනු ක්‍රියාකාරිත්වය සහ රැහැන් රහිත MIC ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සහය දක්වයි
  -  බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ කාර්යය, වෙනම සවන්දීමේ කාර්යය සහ Smart U Disk Lock කාර්යය සමඟ

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න