ផលិតផល

  • Ingscreen Pro Series Interactive Whiteboard Flat Panel Display With Induction Loop System

    Ingscreen Pro Series Interactive Whiteboard Display Panel Flat Display ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Induction Loop

    Ingscreen Pro Series Interactive Interactive Flat Panel ត្រូវបានរចនាឡើង សម្រាប់ មនុស្សខ្សោយការស្តាប់។ជាមួយនឹង ប្រព័ន្ធ ពិសេស induction loop system ដើម្បីជួយ មនុស្សខ្សោយការស្តាប់ អាចឮ សំឡេង បានច្បាស់។
    ម៉ាស៊ីនស្កេនស្នាមម្រាមដៃ Build in អាច គាំទ្រ ប្រព័ន្ធចាក់សោ/ដោះសោ ដោយ ស្នាមម្រាមដៃ ដើម្បី ប្រាកដថា ការការពារ ឯកជនភាព ល្អ សម្រាប់ អ្នកប្រើប្រាស់។
    ការប្រើ សេន័រ លៃតម្រូវពន្លឺ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បី ការពារ ការមើលឃើញ របស់អតិថិជន ពីការ ខូចខាត ដោយសារ ពន្លឺ ខ្លាំង។


ទុកសាររបស់អ្នក។